Řešení odvětrání podloží - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Řešení odvětrání podloží

Odvětrávané podloží patří mezi velmi účinné protiradonové opatření.  Volí se když dochází ke změně plynopropustnosti zemin, pokud je objemová aktivita radonu, zjištěná při měření radonu na pozemku, nad dvojnásobkem hranice středního rizika tj. pro vysokou plynopropustnost je tato hranice 60 kBq/m3 a vždy při použití podlahového topení v kontaktním podloží. Samozřejmě pokud není  voleno jiné opatření (odvětrávaná ventilační vrstva, vnitřní větrání objektu).
Odvětrávací potrubí může být provedeno a je doporučeno i jako preventivní opatření (náklady jsou řádově nižší než následné náklady na dodatečné protiradonové opatření – odvětrání podloží, větrání objektu) a může být zprovozňováno a i provedeno 
osazení větrací turbínky nebo ventilátoru a s nastavením cyklického spínání ventilátoru dodatečně po  výsledcích předkolaudačního měření radonu v obytných místnostech, kde se nejlépe postihne chování uživatele a účinnost všech prvků celkové protiradonové izolace objektu. Volí se např. :
pro nucené větrání střešní radiální ventilátor pro provoz ve vnějším prostředí, ø 125 mm, běžně o výkonu 100-250 m3/h, vytvářející podtlak 100-250 Pa, příkonu 20-90 W a regulátory s časovým spínáním nebo regulací otáček pro nastavení
přirozené větrání ventilační turbíny ø 200-300 mm, výkonu 160-600 m3/h, kdy fungují jen při větru, proto jejich účinnost je považována za výrazně nižší než nucené větrání
Možné je volit ze 2 variant :
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky