Varianta B a C - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Varianta B a C

Varianta B
Jednostupňová protiradonová skladba s dvouvrstvou izolací se 2 asfaltovými pásy
Určeno pro radonový index stavby :
● vysoký do 60 kBq/m3 bez kontrolního propočtu tloušťky izolace
Uvedená varianta není proveditelná z fólií, ale jen z asfaltových pásů protože nejsou k dispozici běžně fólie s výbornou difuzní odolností proti radonu řádu 10.E-13 až E-15  m2/s

Varianta C
Dvoustupňová protiradonová skladba s jednovrstvou izolací s 1 asfaltovým pásem / 1 PVC fólií
+ s odvětráním podloží
Určeno pro radonový index stavby :
●  vysoký (velmi vysoký) nad 60 kBq/m3 
● + objekty s podlahovým topením i pro střední nad 10 kBq/m3 a nízký

Legenda pro alternativu s asfaltovými pásy :
Hutněný štěrk 16/32 min. 150 mm
Odvětrávací perforované potrubí 60-100 mm obalené ochrannou geotextilií
Geotextilie
Armovaný beton
Asfaltový lak penetrační ALP
Asfaltový pás natavitelný min.tl.3,5 mm s výbornou difuzní odolností proti radonu řádu 10.E-13 až E-15  m2/s
Asfaltový pás natavitelný min.tl.4,0 mm a pevný s pevností v tahu min. 600 N/50 mm
Asfaltový pás natavitelný min.tl.4,0 mm s dobrou difúzní odolností proti radonu řádu 10.E-11 až E-12  m2/s a pevný s pevností v tahu min. 600 N/50 mm
Systémová deska pro podlahové topení          
9a  nebo tepelná izolace EPS a separační fólie (PE nebo nepískovaná lepenka)
10 Ochranný beton min.tl.50 mm dilatovaný
11 Konstrukční skladba podlahy
12 Nášlapná vrstva podlahy
Legenda pro alternativu s fólií PVC bez obr.
jen pro variantu A a C !!!
5  Geotextilie
8  Fólie PVC tl. min. 0,8 mm   + Geotextilie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky