Radonový index pozemku - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Radonový index pozemku

Před zahájením projektu je třeba provést  nejprve stanovení radonového indexu pozemku, ten zajišťuje specialista s oprávněním SÚJB před zpracováním projektu a to měření objemové aktivity radonu v kBq/m3 v hloubce 0,8 m běžně podle velikosti objektu a v místech dispozice  obytných místností :
- 15 sond v rozteči á 5 m v ploše 200 m2 (obdelník 10 x 20 m)
- 16 sond v rozteči á 5 m v ploše 225 m2 (15 x 15 m)
- 15 sond v rozteči á 10 m v ploše 800 m2 (20 x 40 m)
- 16 sond v rozteči á 10 m v ploše 900 m(30 x 30 m)
- atypické množství sond v rozteči á  5, 10 m
Dále určuje se plynopropustnost zemin v této běžné hloubce 0,8 m základové spáry, která může být nízká, střední nebo vysoká dle typu zemin v podloží u neupraveného terénu, plynopropustnost vyjadřuje vlastně  sítový rozbor zeminy podle její zrnitosti, kde vysoká plynopropustnost zemin (štěrková, pískovitá) na rozdíl od nízké (jíllovitá) umožňuje snadnější propustnost pro radon, proto pro vysokou plynopropustnost jsou stanoveny přísnější kritéria. 
Z následující tabulky se určí radonový index pozemku.
Poznámka :
Pokud je však měření plynopropustnosti prováděno přístrojem přímo in situ, plynopropustnost je určena přesnější hodnotou, je možné radonový index pozemku alternativně vyjádřit i radonovým potenciálem protočtem ze vzorce. Radonový index pozemku nabývá ale stejných hodnot, je nízký, střední a vysoký.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky