ZNALEC HYDROIZOLACE - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ZNALEC HYDROIZOLACE

SOUDNÍ ZNALECKÁ ČINNOST
ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE
PRO STŘECHY, SPODNÍ STAVBY A MOSTY

Jako znalec mám 30-leté zkušenosti  s řízením výroby, normové činnosti, měření a zkoušení pásů, publikační, přednáškové činnosti, vč. certifikace a přímé aplikace na stavbách, znalecké činnosti :
 Znalost technologie výroby asfaltových pásů pro výrobní linky typu D-Rümmer, I-Nardini, A-Pehr, D-Reiser.
 Použití asfaltových pásů, šindelů, které se řídí evropskými výrobkovými normami EN 13707, EN13969, EN 13970, EN 14695, EN 544, …
 Řízení laboratoří a provádění zkoušek jako výrobce asfaltových pásů podle evropských  norem pro systém shody 2+. Praktické znalosti ze zkoušek pásů dle cca 40 evropských zkušebních norem (fyzikální, mechanické, hydroizolační a difúzní, tepelné vlastnosti a vlastnosti  týkající se spolehlivosti a trvanlivosti) – př.viz foto.
 Zajišťování externí spolupráce se zkušebnami   pro tuto činnost (TZUS Předměřice/L., ITC Zlín, PAVUS Praha, VUIS Bratislava, ČVUT Praha, i Horský Praha, vč. následného       schvalování např. ŘSD, MD ČR).
 Přímé zajišťování certifikace asfaltových pásů pro spodní stavby, střechy a mosty.
 Aplikace asfaltových pásů  dle národních norem ČSN 73 6242, TKP, kapitola 21, ČSN 73 1901, ČSN73 0600, ČSN 73 0601, ČSN 73 0606, ČSN 73 0610,.., řešení skladeb, detailů
  Zpracovávání technických podkladů vzorových aplikací, montážních návodů a technických prováděcích předpisů asfaltových pásů.
 Přímé řízení technické činnosti - jednání s ČOI, řešení reklamací u aplikačních firem.
 Přímé řízení exportu asfaltových pásů do Německa vč. vyřizování reklamací.
 Přednášková a publikační činnost - Technické parametry izolačních systémů mostů na mezinárodních konferencích (Isomex), Vlastnosti asfaltových pásů pro izolace střech, spodních staveb a proti radonu, na mezinárodních konferencích (VŠTE , Awal,..)
 Aplikace asfaltových pásů vč.   ukázek montáže, příručky - Asfaltové pásy - vzorové skladby, způsob montáže a řešení detailů, Návrh protiradonových opatření, Technické pomoci – mostní izolační systémy,...
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky