Měření radonu ve stavbě - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Měření radonu ve stavbě

Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi je vlastně nejdůležitějším výsledkem hodnocení objemové aktivity radonu ve stavbě, protože má určená hygienická kritéria vztahující se k pravděpodobnosti vzniku plicní rakoviny.
§ KONTROLNÍ MĚŘENÍ / předkolaudační u nových staveb (např. i pro případné zprovoznění preventivně provedeného odsávání odvětrání podloží)
§ PŘÍPRAVNÉ MĚŘENÍ před provedením rekonstrukce objektu nebo pro hodnocení stávajících staveb
Kvalita provedených opatření proti radonu se kontroluje některým ze způsobu měření radonu ve stavbě. Používá se jako u nových staveb předkolaudační nebo u stávajících staveb krátkodobé měření :
● orientační týdenní měření s elektrety  (nejběžnější) nebo
měření s kontinuálními monitory zajišťované specialisty především nebo
● měření, které má dále za účel přípravu osazení odvětrání podloží ventilátorem vč.nastavení regulace odvětrávacích systému podloží respektující větrání objektu.
Dlouhodobé tříměsíční nebo roční měření se stopovými detektory výrazně lépe postihne používání vytápěcí a větrací technologie a posouzení vlivu chování uživatele a s tím související kolísání koncentrace radonu v/mimo topnou sezónu, ranní/odpolední hodnoty, místnosti vytápěné/nevytápěné, místnosti v/mimo kontakt s podložím, místnosti větrané/nevětrané. Toto měření se většinou provádí nepovinně jako ověřovací.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky