Měření radonu ve stavbě - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Měření radonu ve stavbě

Projektant stanoví návrhovou hodnotu OAR v interiéru, která je nižší než referenční úroveň 300 Bq/m3:
100 – 200 Bq/m3 pro novostavby
150 – 250 Bq/m3 pro stávající stavby
Ochrana staveb proti radonu musí zajistit v každé místnosti pobytového prostoru, aby nepřekročila návrhovou hodnotu objemové aktivity radonu OAR při návrhové hodnotě intenzity větrání. Toto se prověřuje průkazným měřením u stavby provozně a funkčně dokončené. Při překročení se provádějí opatření. Dále je stanovena  limitní hodnota HRP OAR,  při překročení je  povinnost vlastníka budovy vždy provést opatření
Měření se  provádí jako podklad pro oceňování nemovitostí,  jako podklad pro hodnocení účinnosti provedených opatření v novostavbách nebo stavbách po rekonstrukci jako předkolaudační měření a i jen pro hodnocení výskytu přírodního ozáření  osob ve stávajících stavbách.

Provádí se měření s elektrety, kontinuálními monitory a stopovými detektory
orientační krátkodobé měření (7 až 60 dnů)
dlouhodobé měření (2 až 12 měsíců), které výrazně lépe postihne používání vytápěcí a větrací technologie a posouzení vlivu chování uživatele a s tím související kolísání koncentrace radonu v/mimo topnou sezónu, ranní/odpolední hodnoty, místnosti vytápěné/nevytápěné, místnosti v/mimo kontakt s podložím, místnosti větrané/nevětrané. Toto měření se většinou provádí jako ověřovací.
Měření krátkodobá i dlouhodobá mohou provádět jen  osoby se zvláštní způsobilostí, vydávají však Protokoly, které lze uplatnit pro řízení se státními orgány i v dodavatelsko-odběratelských smluvních vztazích.
V současné době se dále již vybavují i drobné domácnosti smart technologií. Na trhu jsou již levná měřidlla s čidly např. norského výrobce (v ČR viz www.chranit.cz), které zobrazují aktuální hodnoty objemové aktivity radonu OAR v interiéru. Tyto jsou vhodné, pokud je v objektu k dispozici:
aktivní větrání (ventilátorem) podloží nebo
   ventilační vrstvy pro nastavení sezónní změny
   časového spínání ventilátoru nebo
je-li objekt vybaven větráním s rekuperací pro
   nastavení přesnějšího množství přísunu venkovního
   vzduchu do objektu nebo
jen pro průběžnou informaci majiteli objektu o
    zdravotně nezávadném prostředí ve stavbě z
    hlediska přírodního ozáření radonem.
Rovněž i čeští výrobci (viz www.tesla.cz) nabízejí technologie, které umí řídit provoz vzduchotechniky automaticky pro zajištění nepřekročení návrhových limitů OAR. Tyto jsou vhodné především pro velké objekty.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky