Ventilační vrstva - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ventilační vrstva

Odvětrání ventilační vrstvy nad/pod izolací, kombinované s protiradonovou izolaci, zvyšuje několikanásobně účinnost protiradonových opatření. A jako odvětrávané podloží patří odvětrání ventilační vrstvy rovněž mezi nejúčinnější protiradonové opatření.  Volí se vždy při každém výskytu negativních vlivů:
pokud je tloušťka štěrkového podsypu ≥ 50 mm,
při použití podlahového topení v kontaktním
   podlaží s podložím a
pokud OAR půdního vzduchu je nad limitní
   hodnotou dvojnásobkem hranice středního rizika
   60 kBq/m3 pro plynopropustnost zemin vysokou,
   140 kBq/m3 střední, ≥ 200 kBq/m3 nízkou.
pokud není zvoleno jiné řešení s odvětráním podloží.
Ventilační vrstva může být provedena a je doporučena i jako preventivní opatření (náklady jsou řádově nižší než následné náklady na dodatečné protiradonové opatření – odvětrání podloží, větrání objektu a může být aktivní větrání zprovozněno a i provedeno dodatečně osazením větrací turbínky nebo ventilátoru, s nastavením cyklického spínání ventilátoru, po  výsledcích předkolaudačního měření radonu v obytných místnostech, kde se nejlépe postihne chování uživatele a účinnost všech prvků celkové protiradonové izolace objektu.
Propočet odvětrání ventilační vrstvy v kombinaci s protiradonovou izolací je stejný jako pro samotnou protiradonovou izolaci. Použijí se však jiné součinitele bezpečnosti, jsou stejné jako pro odvětrání podloží. 
Aktivní nucené větrání - odvětrávací ventilátor lze umístit nad střechou nebo i do obvodové stěny a i i bez svislého potrubí  vodorovně na pozemku. Lze použít i jiný typ ventilátoru v mezistřešním prostoru. Běžně se volí o výkonu 100-250 m3/h, vytvářející podtlak 100-250 Pa, příkonu 20-90 W včet. regulátoru s časovým spínáním / regulací otáček pro nastavení.
Propočet pro odvětrání podloží nebo větrání ventilační vrstvy a to radonového odporu izolace je vlastně totožný. Liší se jen podmínkami použití větraného perforovaného potrubí a zde volby např.nopové fólie,..
Ventilační vrstva musí mít určitou výšku, jinak je nutné navrhnout jen nucené větrání:
efektivní výška ≥ 20 mm pro plochu 8 až 30 m2,
efektivní výška ≥ 50 mm pro plochu ≥ 30 m2 a
není-li možné dosáhnout provětrání v celé ploše
   přirozeným způsobem.
Dalšími podmínkami větrané mezery jsou:
musí být spojitá, pro volné proudění vzduchu,
může být větraná venkovním vzduchem, pro
   nucené větrání i vnitřním vzduchem, nesmí se použít
   půdní vzduch,
větrání s vnějším vzduchem se nedoporučuje pro
   nucené větrání,
pro podlahové topení se  nedoporučuje přirozené
    větrání,
nopové fólie lze použít pro ventilační vrstvu, nikoliv   
    pro funkci protiradonové izolace
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky