Radon ve stávajících stavbách - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Radon ve stávajících stavbách

Propočet minimálního radonového odporu protiradonové izolace  a minimální intenzity větrání se týká především novostaveb.

Účinnost protiradonových opatření
Pro řešení protiradonových opatření stávajících staveb je situace složitější. Prioritně se řeší v souladu s předpokládaným rozsahem rekonstrukce objektu a nebo se posuzuje rozsah aproximativních nákladů variant protiradonových opatření, které připadají v úvahu ve vztahu k jejich účinnosti viz tabulka dle ČSN 73 0601, tab.2, kde zjednodušeně lze říci, že varianty 1 až 4 jsou vhodné pro OAR ≤ 500 Bq/m3, 5 a 6 pro OAR 1.000 Bq/m3, 7 a 8 kombinované s předcházejícím pro OAR ≥ 1.000 Bq/m3.
U stávajících staveb se provádí:
podrobná diagnostická měření pro zjištění zdroje a přístupových cest radonu,
stavebně technický průzkum a zhodnotí se stav konstrukce stavby (hydroizolací, podlah, základů a    jejich materiál a hloubku založení, vlhkost zdiva v suterénu a 1.NP, trhliny, těsnost prostupů, větrání,.)

Protiradonová izolace se řeší u stávajících staveb
vložením do podříznutých stěn nebo
vždy vytažením izolace 100 mm na cementový soklík+
■ injektáž stěn nebo
■ provětrávaná drenáž v podlahové konstrukci po
   vnitřním obvodu stěn viz obr.
ventilační vrstva v podlahové konstrukci.
Jiná řešení jsou neúčinná, účinnost šíření radonu stěnami a spárou mezi podlahou a stěnou je pak významně snížena. 
Samozřejmě kromě odvětrávacího perforovaného potrubí norma ČSN 73 0601 umožňuje použít i:
■ odsávací jímky
■ odsávací vrty
■ odsávací studny
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky