Odvětrání podloží - radon-expert.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Odvětrání podloží

Odvětrání podloží, kombinované s protiradonovou izolaci, zvyšuje několikanásobně účinnost protiradonových opatření. Odvětrávané podloží patří mezi nejúčinnější protiradonové opatření.  Volí se vždy při každém výskytu negativních vlivů:
pokud je tloušťka štěrkového podsypu ≥ 50 mm,
při použití podlahového topení v kontaktním
   podlaží s podložím a
pokud OAR půdního vzduchu je nad limitní
   hodnotou dvojnásobkem hranice středního rizika
   60 kBq/m3 pro plynopropustnost zemin vysokou,
   140 kBq/m3 střední, ≥ 200 kBq/m3 nízkou.
pokud není zvoleno jiné řešení s ventilační vrstvou nad/pod izolací.
Odvětrávací potrubí může být provedeno a je doporučeno i jako preventivní opatření (náklady jsou řádově nižší než následné náklady na dodatečné protiradonové opatření – odvětrání podloží, větrání objektu a může být zprovozňováno a i provedeno dodatečné osazení větrací turbínky nebo ventilátoru, s nastavením cyklického spínání ventilátoru, po  výsledcích předkolaudačního měření radonu v obytných místnostech, kde se nejlépe postihne chování uživatele a účinnost všech prvků celkové protiradonové izolace objektu.

Propočet odvětrání podloží v kombinaci s protiradonovou izolací je stejný jako pro samotnou protiradonovou izolaci. Použijí se však jiné součinitele bezpečnosti. 
Aktivní nucené větrání - odvětrávací ventilátor lze umístit nad střechou nebo do obvodové stěny a i bez svislého potrubí  vodorovně na pozemku. Lze použít i jiný typ ventilátoru v mezistřešním prostoru. Běžně se volí o výkonu 100-250 m3/h, vytvářející podtlak 100-250 Pa, příkonu 20-90 W včet. regulátoru s časovým spínáním nebo regulací otáček pro nastavení.

Odvětrávací systém na pozemku může být připraven i pro pozdější aktivaci, kdy se ventilátor osazuje, až když koncentrace radonu v objektu překračuje požadovanou úroveň zjištěnou měřením.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky